Jdi na obsah Jdi na menu
 

V roce 2018 pořádáme

 

XXXI. Místní výstavu drobného zvířectva

ve dnech 4.-5. srpna

 

Výstava bude doplněna speciálními expozicemi národních

 

plemen králíků a holubů rejdičů a racků!

 

 

Výstavní podmínky:

 

 • Výstavu lze obeslat všemi čistokrevnými druhy králíků, holubů a drůbeže. Vystavovaná zvířata musí být řádně registrována.

 • Králíci mohou být vystavováni jako jednotlivci anebo v kolekcích, které mohou být tříčlenné nebo čtyřčlenné. Slepice budou vystavovány ve voliérách v kmenech 1,2; kachny a husy ve voliérách v kmenech 1,1.

 • Na výstavě bude možné vystavovat holuby nejen v jednotlivých klecích, ale i ve společných voliérách po cca 5 kusech, v případě zájmu o vystavování ve voliéře to prosím uveďte jako poznámku v přihlášce.

 • V rámci expozice králíků budou zvlášť oceněna národní plemena, vyhlášeny budou tři nejlepší kolekce, samec a samice ze všech vystavených národních plemen

 • V rámci expozice holubů bude zvlášť oceněn nejlepší samec, samice a pětičlenná kolekce ze všech vystavených rejdičů či racků

 • Na přihlášce uvádějte přihlášená zvířata celým názvem plemene a nepoužívejte zkratek.

 • U prodejných zvířat v přihlášce stanovte pevnou prodejní cenu, k níž bude připočteno 10 %, které poputují ve prospěch pořádající organizace. K prodejným zvířatům je rovněž nutné dodat rodokmeny.

 • Mladí chovatelé musí přihlášku označit znakem „MCh“.

 • Uzávěrka přihlášek je ve čtvrtek 26. července 2018.

 • Přihlášky zasílejte na adresu Jiří Odstrčil, Na Aleji 174, 753 56 Opatovice nebo na email zocschmalhotice@gmail.com. Případné dotazy na tel. 734 832 322 (J. Odstrčil) nebo 776 360 753 (Z. Čech).

 • Přejímka zvířat bude probíhat v sobotu 4. srpna od 6 do 8 hod. Posuzování zvířat bude probíhat bez přístupu veřejnosti.

 • Každý vystavovatel si zakoupí výstavní katalog v ceně 25 Kč.

 • Výdej zvířat bude probíhat v neděli 5. srpna od 16:30 hodin.

 • Pořádající organizace ručí za řádné ustájení a krmení zvířat.

 • Výstavní výbor si vyhrazuje právo změn výstavních podmínek, které bude třeba provést ve prospěch výstavy.

 • Výstava bude přístupná veřejnosti sobotu 4. srpna 2018 od 12 do 18 hodin a v neděli 5. srpna 2018 od 8 do 17 hodin.

 • Nejlépe oceněná zvířata obdrží čestné ceny a poháry, které budou předávány v neděli cca v 16:00.

 • Prosíme vystavovatele, aby si zvířata zvážili již doma. Urychlíme tímto přejímku zvířat. Děkujeme.

 

Žádáme všechny chovatele, aby hlavně ve svém zájmu dodržovali patřičná veterinární opatření, zejména aby jejich zvířata byla klinicky zdravá, v dobré kondici a pocházela z chovů prostých nákaz na tyto živočišné druhy.