Jdi na obsah Jdi na menu
 

Základní organizace Českého svazu chovatelů (ZO ČSCH) drobného zvířectva v Malhoticích je dobrovolným sdružením chovatelů králíků, holubů a drůbeže, která spadá pod celorepublikovou organizaci ČSCH. Přestože je a v minulosti byla spíše organizaci drobnou, tak jméno Malhotice je velmi dobře známé mezi několika generacemi chovatelů z širokého okolí.

 

Historie organizace sahá až do roku 1965, kdy přítel Ladislav Duchoň, František Zamazal st. a Josef Perutka založili místní základní organizaci Českého svazu chovatelů. Prvním předsedou se stal F. Zamazal a jednatelem pak Jaroslav Chvojka, po jehož úmrtí se jím stal L. Duchoň, který je v této funkci až dodnes. V dalším období pak ve funkci předsedy působili Karel Šumšal st., František Rolinc, Ladislav Strnadel a Zdeněk Kobliha, který funkci lodivoda vykonává i v současnosti. Od prvopočátku plnila organizace hlavně funkci sdružení přátel, jejichž obrovskou zálibou bylo chovatelství, v tehdejších dobách velice široké škály zvířat. Bez pevného zázemí však měli omezené možnosti konání různých větších setkání, ovšem to je neodradilo od pravidelného pořádání výstav svých zvířat v areálu zámeckého parku v těsném sousedství dnešní budovy obecního úřadu.  Byly malého rozsahu, převážně ukázkového charakteru pro občany Malhotic a konaly se ve dvouletém cyklu. V roce 1985 ovšem organizace kupuje dům v blízkosti parku, který v letech 1985 až 1988 svépomocí zrekonstruovali její členové. V roce 1985 pořádají tradiční výstavu naposledy přímo v parku. Během oprav se pak výstava konala jen v roce 1987, to už ovšem ve vlastním a počínaje rokem 1990 už ve zcela opraveném a svému účelu upraveném chovatelském areálu vystavují každoročně. Dalším významným milníkem pak byl rok 2007, kdy pořádali první okresní výstavu, která byla velmi zdařilá, a tak není pochyb, že se do Malhotic vrátí i v budoucnu. “Chovatelský domek“, jak mu všichni lidově říkáme, slouží nejen ke skladování veškerého vybavení určeného pro výstavy a naši další činnost, ale je výborným místem pro pořádání nejen pravidelných členských schůzí, ale také celé řady společenských událostí jak členů, tak i dalších občanů, především z Malhotic. V tomto směru už léta funguje výborná spolupráce s místním obecním úřadem, který náš areál hojně využívá k pořádání akcí svých i ostatních sdružení v obci.

 

V současné době je naše činnost velmi pestrá a nesoustředí se pouze na pořádání naší místní výstavy, ačkoliv ta je vždy vrcholem našeho celoročního snažení. Výstava totiž neslouží jen k soutěžnímu vystavování našich zvířat, ale také k tradičnímu setkávání s našimi kolegy a přáteli z jiných organizací různých koutů naší vlasti, převážně však ze Střední Moravy. Zde si předáváme celou řadu chovatelských zkušeností, vyměňujeme si chovný materiál i mnoho zážitků a to i s běžnými občany, kteří nás poctí svoji návštěvou. Předmětem pořádní těchto výstav tak není jen krása zvířat, ale hlavně jejich užitek. Tím přispíváme ke zkvalitňování chovů domácích zvířat neorganizovaných občanů celého mikroregionu. Z dalších činností je možné jmenovat vystavování našich zvířat na různých místech Moravy, čas od času i na republikové úrovni, společné návštěvy výstav ostatních organizací ČSCH nebo pomoc při pořádání výstavy Moravy a Slezska. V neposlední řadě si pak naši členové zajišťují tetování králíků, které je nezbytné pro jejich plemennou evidenci. V posledních třech letech navíc poměrně intenzivně pokračujeme v opravách domku (rekonstrukce kuchyně, výměna oken) a na opravách starých a pořizování nových výstavních klecí.

 

Členská základna je nyní devatenáctičlenná a sdružuje chovatele nejen z Malhotic a nebližších obcí, ale dokonce i z Hranic, Milenova či Hluzova. Za dobu existence organizace prošlo našimi řadami přes 40 drobnochovatelů. V posledních letech došlo k poměrně výraznému omlazení a zapojení několika mladých chovatelů do činnosti tak, aby zkušení matadoři a letití členové mohli užívat spokojeného, nejen chovatelského, důchodu. Tento proces byl na podzim roku 2016 dokončen kompletní výměnou výboru ZO, který tímto výrazně omladil a nahradil tak již zasloužilé členy, kteří ovšem zůstávájí aktivními chovateli i nadále. Věříme, že tento krok povede k oživení naší činnosti a k propagaci organizovaného drobnochovatelství nejen v oblasti působnosti naší ZO.